SELECT You , 'Vodafone' AS EMPLOYEE , 'BI_analyst' AS JOB

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.